(HQ Online) – Công ty CP nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương – SCD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2019. Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2019 của SCD đạt gần 75 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn chỉ tăng 1,5%, giúp cho lợi nhuận gộp của công ty tăng gần 7%.

                                     Sá xị Chương Dương đặt kế hoạch lãi ròng 9,6 tỷ đồng trong năm 2019

Đáng chú ý, trong kỳ, chi phí tài chính của SCD giảm tới 6 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 38%; chi phí quản lý doanh nghiệp không thay đổi nhiều. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của SCD trong quý 1/2019 đạt 6,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 400 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 4,7 tỷ đồng. Đây là quý thứ 4 liên tiếp kết quả kinh doanh của SCD có lãi, sau khi liên tiếp thua lỗ nhiều quý trước đó.

Trong năm 2018, mặc dù sản lượng bán hàng của SCD giảm 20% dẫn tới doanh thu giảm 15% so với năm 2017, chỉ đạt 278 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng vọt 272%, đạt 5,2 tỷ đồng, trong khi năm 2017 lỗ hơn 3 tỷ đồng. Việc có được lợi nhuận trong năm 2018 đã giúp. SCD được đưa ra khỏi diện cảnh báo trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Trong năm 2019, SCD đặt kế hoạch tiêu thụ 25 triệu lít sản phẩm, tăng 7% so với kết quả đạt được năm 2018. Theo đó, doanh thu dự kiến tăng 20%, đạt 332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 84%, đạt 9,6 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong quý 1, công ty đã hoàn thành gần phân nửa kế hoạch lãi ròng đề ra cho cả năm nay.

(Nguồn: baohaiquan.vn)