Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương đã khởi công xây dựng Nhà máy tại KCN Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng Nai để phát triển thêm danh mục sản phẩm, tăng trưởng thị phần. Công ty sẽ tích cực tạo thêm việc làm cho cộng đồng địa phương cũng như cam kết bảo vệ môi trường.