Hotline: ( 84-8) 3836 7518- 3836 8747 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG DƯƠNG ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ “ÔNG VUA” NƯỚC GIẢI KHÁT SÁ XỊ TẠI VIỆT NAM.

Là một trong năm thương hiệu nước giải khát lớn nhất nước ta, Chương Dương đã khẳng định được vị thế và uy tín trong chiến lược phát triển của mình, cụ thể là:

  • Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

  • Giữ vững vị trí hàng đầu sản phẩm nước giải khát có gaz hương Sá xị. Đa dạng hóa sản phẩm có giá trị dinh dưỡng nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và bộ quy tắc ứng xử.

  • Tái cấu trúc Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

page