Hotline: ( 84-8) 3836 7518- 3836 8747 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Chương Dương là nơi tập trung những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp. Mỗi thành viên của Chương Dương luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa Doanh Nghiệp và Giá Trị Cốt Lõi của Chương Dương làm kim chỉ nam cho sự nghiệp mỗi người.

CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

Chương Dương luôn chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo và hiệu quả. Theo đó, mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn.

Bên cạnh đó, công ty luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và kết hợp hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của người lao động.

MÔI TRƯỜNG & CỘNG ĐỒNG

Công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ trong sự nghiệp phát triển bền vững của xã hội và của chính Công ty. Vì thế, Chương Dương luôn tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường và luôn nhắc nhở cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức và chung tay bảo vệ môi trường.

page