Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp, vì vậy Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương luôn tạo điều kiện cho người lao động được yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.
Do đó, chính sách đãi ngộ lao động luôn được Công ty xem trọng và liên tục cải thiện như các chế độ tiền lương, tiền tưởng của người lao động đều có quy chế rõ ràng, phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, đảm bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng với mức độ cống hiến của từng cá nhân và đảm bảo sức cạnh tranh trong thị trường lao động.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương luôn hướng tới mục tiêu tuyển dụng đa dạng, chào đón tất cả những ứng viên đang quan tâm tìm kiếm một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả và tràn đầy cơ hội thăng tiến. Để đạt được mục tiêu này, Công ty đã xây dựng các tiêu chí tuyển dụng rõ ràng và cụ thể theo từng vị trí công tác, đảm bảo sự công bằng giữa các ứng viên được thử sức tại Công ty.

Ngoài ra, Công ty cũng luôn chú trọng đến việc phát triển năng lực cho người lao động của mình. Cụ thể, Công ty đã xây dựng và tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn giúp nhân viên cải thiện năng lực và hỗ trợ nhân viên hoàn thành tốt các công việc được giao. hoạt động hướng dẫn, bổ sung kiến thức chuyên môn và hỗ trợ nhân viên thích nghi với môi trường làm việc để nâng cao năng lực của nhân viên và tăng cường năng suất lao động cũng được Công ty thường xuyên tổ chức. Với tôn chỉ chất lượng làm đầu, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương sẽ tiếp tục phát triển nhân lực, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, góp phần tạo nên sự thành công bền vững cho Công ty.