Phát triển bền vững 

Nhà máy nước ngọt Chương Dương.

 

văn hoá

doanh nghiệp

Chương Dương là nơi tập trung những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp. Mỗi thành viên của Chương Dương luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa Doanh Nghiệp và Giá Trị Cốt Lõi của Chương Dương làm kim chỉ nam cho sự nghiệp mỗi người.

Chiến lược

con người

Chương Dương luôn chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo và hiệu quả. Theo đó, mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn.

Bên cạnh đó, công ty luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và kết hợp hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của người lao động.

Sa xi Chương Dương

môi trường

& cộng đồng

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nước giải khát xá xị, Chương Dương hiểu rõ tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Là chủ sở hữu thương hiệu nước ngọt con cọp nổi tiếng, với chiến lược phát triển bền vững, Chương Dương xây dựng văn hóa doanh nghiệp với niềm tự hào, giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam