Công ty cổ phần nước giải Chương Dương xin thông báo với quý cổ đông của công ty về việc tạm hoãn đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 31/03/2020 do tình hình dịch Covid-19 đang có diển biến phức tạp. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp trước ngày 30/06/2020. Rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của quý cổ đông. Trân trọng.

Đính kèm : TB75 TAM HOAN DHCD2020.pdf