Theo chúng tôi trên:

Nước tinh khiết đóng chai

6

Mô tả chung

Được khai thác từ nguồn nước ngầm qua xử lý bằng màng thẩm thấu ngược và thanh trùng bằng Ozon, UV cho ra sản phẩm giải khát tinh khiết.

Thành Phần

Nước uống có pH từ 6.5 – 8.5, tuân thủ theo đúng QCVN: 6-1:2010/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước uống đóng chai của Bộ Y tế.