Theo chúng tôi trên:

Tin khác

Thanh lý tài sản Năm 2016[01/08/2016]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN- DANH MỤC VẬT TƯ, TÀI SẢN ĐẤU GIÁ.

Công ty cổ phần NGK Chương Dương có kế hoạch thanh lý một số tài sản, vật tư công cụ đã qua sử dụng. Chi tiết danh sách toàn bộ tài sản thanh lý theo file đính kèm.

 

Danh sách tài sản, vật tư công cụ dụng cụ thanh lý theo danh sánh đính kém bên dưới.

Tải về tại: http://cdbeco.com.vn/recruitments/download_file/397

 

Trân trọng.