Theo chúng tôi trên:

Tin chuyên ngành

CDBECO tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014[10/04/2014]

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Công Thương trao tặng cơ thi đua đơn vị xuất sắc cho CDBECO, tai đại hội cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Công Thương trao tặng cơ thi đua đơn vị xuất sắc cho CDBECO, tai đại hội cổ đông.

CôngThương - Cổ tức 2013 là 15%

 

Ông Trần Đức Hòa, Chủ tịch HĐQT CDBECO cho biết: Sản lượng tiêu thụ năm 2013 đạt 34 triệu lít, đạt 120% so với cùng kỳ năm 2012 và đạt 107% so với kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2013 của CDBECO đạt hơn 436 tỷ đồng, đạt 127% so với cùng kỳ năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 38 tỷ đồng, đạt 114%  so với cùng kỳ năm 2012 và đạt 226% so với kế hoạch. Đại hội cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ khoảng 33, 2 triệu lít, tổng doanh thu hơn 416 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 19 tỷ đồng.(lợi nhuận 2014 giảm do công ty sẽ đầu tư nhà máy mới trong năm nay-PV). Đại hội đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 15% và dự kiến cổ tức 2014 là 8% .

Tại đại hội, ông Trần Đức Hòa, Chủ tịch HĐQT CDBECO, đã thông báo HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Hoàng Chí Thành, Ủy viên HĐQT- TGĐ vì lý do cá nhân; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Đức, Ủy viên HĐQT, giữ chức Tổng giám đốc CDBECO từ ngày 31/3/2014.

 

Nguồn: baocongthuong.com.vn